Tapasztalt, képzett, profi, szakemberek várják kérdéseit!

Ha felkeltettük az érdeklődését valamelyik szolgáltatásunk iránt, akkor, kérjen ajánlatot tőlünk!

Hasznos_oldalak
Partnerek

Könyvvizsgálat

Confessio

Könyvvizsgálat a CONFESSIO-val

A könyvvizsgálat célja, hogy véleményt alkossunk arról, hogy az éves beszámoló megbí zható és valós képet mutat-e és összhangban van-e a törvényi előí rásokkal.

A könyvvizsgálat jelentősége napjainkban felértékelődött. A szerteágazó számviteli, adózási feladatok bonyolultsága miatt azon vállalkozásoknak is érdemes a könyvvizsgálat mellett dönteniük, akiknek nem kötelező. Egy külső szakember rávilágí that olyan hiányosságokra, melyből a vállalkozás profitálni tud. Az időszakos konzultációk garanciát jelenthetnek a szabályos könyvelésre is.
Szakmailag segí tünk a könyvelést ellátó dolgozónak, ha az év során problémája merülne fel.

A Számviteli törvény alapján nem kötelező a könyvvizsgálat a 2012. évtől induló üzleti évben, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:

1. az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámí tott) nettó árbevétele nem haladta meg a 200 millió forintot, és

2. az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

2014-től induló üzleti évre a fenti 200 millió forintos értékhatár 300 millió forintra fog változni.

Jogelőd nélkül alapí tott vállalkozónál, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének, vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak, vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és - ha van - a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámí tott) adatait kell figyelembe venni. Kötelező még a könyvvizsgálat, ha a törvény előí rja. pl.: átalakulásnál vagy a vagyon piaci értékre történő felértékelésekor.

A könyvvizsgálat gyakorisága a vállalkozás sajátosságaitól függ. Történhet évente, negyedévente, havonta, de akár ennél sűrűbben is.

A könyvvizsgálat mindig í rásos szerződés alapján történik. A szerződési feltételek kialakí tásánál a Magyar Könyvvizsgáló Kamara útmutatásait vesszük figyelembe.